lek. Katarzyna Cybulska

Specjalista psychiatra, tel. 501 166 674

Lekarz, absolwentka Pomorskiej Akademii Medycznej [1996], w 2003 r. uzyskała tytuł specjalisty psychiatry. Doświadczenie zawodowe zdobywa pracując na Oddziale Dziennym Psychiatryczno-Rehabilitacyjnym Centrum Psychiatrycznego w Szczecinie, w którym pełni funkcję zastępcy ordynatora oraz w ramach praktyki prywatnej. Pracowała w Poradni i Oddziale dla Osób Uzależnionych od Alkoholu i Środków Psychoaktywnych. W ramach podyplomowego kursu psychoterapii ukończyła szkolenie w zakresie dialogu terapeutycznego i psychoterapii grupowej. W 2013 r. ukończyła studia podyplomowe z zakresu Zarządzania w służbie zdrowia. Doskonali swoje kwalifikacje systematycznie uczestnicząc w kursach, szkoleniach, konferencjach z zakresu psychiatrii.

Katarzyna Cybulska - ZnanyLekarz.pl

lek. Maciej Fronczak

Specjalista psychiatra, tel. 604 996 883

Lekarz, absolwent Pomorskiej Akademii Medycznej [2004]. Tytuł specjalisty psychiatry zdobył w 2012 r. Od 2005 r. pracował w całodobowych oddziałach SPS ZOZ „Zdroje”: III Oddziale Ogólnopsychiatrycznym oraz Oddziale Detoksykacji od Alkoholu i Środków Psychoaktywnych. W latach 2011-2013 r. zatrudniony w Oddziale Psychiatrii Sądowej Aresztu Śledczego w Szczecinie. Od 2013 r. ponownie pracuje w SPS ZOZ „Zdroje”, gdzie doskonali umiejętności zawodowe w warunkach Oddziału Psychiatrycznego Rehabilitacyjnego.

Posługuje się płynnie językiem angielskim

lek. Anna Gajewska – Czyżyk

Specjalista psychiatra

Lekarz, absolwentka Pomorskiej Akademii Medycznej [1996], w 2005 r. uzyskała tytuł specjalisty z zakresu psychiatrii. W latach 1999-2010 asystent, a później zastępca ordynatora III Oddziału Psychiatrii SPS ZOZ Zdroje. Od 2005 r. w zespole biegłych Oddziału Psychiatrii Sądowej, w latach 2010 - 2016 ordynator tegoż oddziału. Od 2016 r. - zgodnie z kierunkiem studiów podyplomowych ukończonych w 2014 r. - zajmuje się zarządzaniem w służbie zdrowia oraz rozwijaniem praktyki prywatnej.

lek. Beata Perkowska

Specjalista psychiatra, psychoterapeuta, tel. 666993747

Lekarz, absolwentka Pomorskiej Akademii Medycznej [1993]. W 2001 r. uzyskała tytuł specjalisty psychiatry. Doświadczenie zawodowe uzyskała pracując w szpitalnych oddziałach psychiatrycznych, w Poradni Zdrowia Psychicznego, w  Oddziale i Poradni Dla Osób Uzależnionych od Alkoholu i Współuzależnionych.Pracowała jako psychiatra i psychoterapeuta w oddziale dziennym. Ukończyła Czteroletni Całościowy Kurs Psychoterapii na Uniwersytecie Jagiellońskim (1998-2002). Systematycznie podnosi swoje kwalifikacje uczestnicząc w wielu konferencjach i szkoleniach, zarówno psychoterapeutycznych, jak i psychiatrycznych.

mgr Agnieszka Grzybowska

Pedagog, psychoterapeuta, tel. 608 388 945 

Magister pedagogiki w zakresie resocjalizacji, absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy. Psychoterapeuta po drugim stopniu szkolenia Wielkopolskiego Towarzystwa Terapii Systemowej w Poznaniu. Przygotowuje się do uzyskania certyfikatu WTTS. Od początku swojej 15-letniej pracy zawodowej pracuje jako terapeuta w Centrum Psychiatrycznym w Szczecinie prowadząc psychoterapię grupową i indywidualną. Posiada również doświadczenie w prowadzeniu warsztatów dla rodziców z zakresu komunikacji z młodzieżą i radzenia sobie ze złością. Zajmuje się również terapią rodzin, par oraz doradztwem rodzinnym. Zbierała również doświadczenie dydaktyczne w Instytucie Pedagogiki Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP oraz Wyższej Szkoły Humanistycznej TWP w Szczecinie prowadząc zajęcia z zakresu niedostosowania społecznego i pedagogiki resocjalizacji. W stałej superwizji WTTS. Członek PTP i WTTS.

mgr Bogusława Kosiarz

Psychoterapeuta, tel. 605 270 635

Magister Ekonomii Menedżerskiej, ZPSB w Szczecinie. Psychoterapeutka wykształcona w Podyplomowym Studium Psychoterapii oraz Studium Psychoterapii Grupowej w Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie – studia posiadające rekomendację Sekcji Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i atest Naukowej Sekcji Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Prowadzi psychoterapię indywidualną i grupową w nurcie psychodynamicznym z osobami dorosłymi i młodzieżą. Mentoring dla osób w kryzysie zawodowym – ma wieloletnie doświadczenie własne pracy w systemie korporacyjnym. Doświadczenie we współprowadzeniu Grupy Otwarcia® i Grup Wsparcia dla osób borykających się z ograniczeniami zdrowotnymi i życiowymi (np. pacjenci onkologiczni, osoby z SM, pacjenci po kryzysach psychotycznych, młodzi dorośli). Pracuje pod superwizją certyfikowanych superwizorów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Matka dwojga dorosłych dzieci.

mgr Sylwia Siekierzycka

Psychoterapeuta, specjalista psychoterapii uzależnień, tel. 792 924 268

Pracuje w nurcie psychodynamicznym, co przekłada się na rozumienie pacjenta i metody pracy. Ukończyła Szkołę Psychoterapii Psychodynamicznej przy Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Swoją pracę w praktyce indywidualnej opiera na kodeksie etycznym PTPPd i regularnych superwizjach. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej. Nieustannie poszerza swoją wiedzę z zakresu koncepcji psychodynamicznych uczestnicząc w konferencjach i sympozjach. W gabinecie prowadzi psychoterapię indywidualną osób dorosłych i młodzieży.

Na co dzień pracuje również w Centrum Psychiatrycznym w Szczecinie, gdzie prowadzi psychoterapię indywidualną i grupową  dla osób uzależnionych, współuzależnionych i DDA. Kwalifikacje zdobyła kończąc Studium Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia w Instytucie Psychologii Zdrowia w Warszawie, uczestnicząc w stażu klinicznym i superwizjach. Obecnie przygotowuje się do uzyskania certyfikatu z zakresu psychoterapii uzależnień.

mgr Agnieszka Stacherzak

Psycholog ze specjalnością kliniczną, certyfikowany psychoterapeuta i trener grupowy, tel. 607 662 423

Od wielu lat prowadzi indywidualną i grupową praktykę psychoterapeutyczną. Zajmuje się pomocą psychologiczną i psychoterapeutyczną w ramach Oddziału Dziennego w Centrum Psychiatrycznym oraz w ramach praktyki indywidualnej. Certyfikat Psychoterapeuty i Trenera uzyskała w 2003 r. w Instytucie Terapii Gestalt w Krakowie. Ukończyła wiele kursów i warsztatów wzbogacających warsztat pracy klinicznej i nadal systematycznie uczestniczy w konferencjach i szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe. Swoją pracę systematycznie superwizuje u certyfikowanych superwizorów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Gestalt.

Więcej na stronie www

mgr Dominika Widawska

Psychoterapeuta i doradca systemowy, tel. 606 771 123

Absolwentka Uniwersytetu Szczecińskiego studiów magisterskich Politologia i nauki społeczne, specjalność Socjologia [1998] oraz podyplomowych Pomoc psychologiczna i doradztwo psychospołeczne [2009]. Uczestniczyła w szkoleniach i warsztatach z zakresu Terapii Systemowej, TSR (Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach) oraz NVC (Porozumienia bez Przemocy). Psychoterapeuta po drugim stopniu szkolenia Wielkopolskiego Towarzystwa Terapii Systemowej w Poznaniu. Przygotowuje się do uzyskania certyfikatu WTTS. Swoją pracę superwizuje u certyfikowanych superwizorów WTTS.

Więcej na stronie www